Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze facturen / offertes / overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing.

Bij het afnemen van onze diensten geeft u aan kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

algemene voorwaarden