Resultaten 0-10 van 50

Adviesbureau

Een adviesbureau is een bedrijf waar adviseurs in dienst zijn. Een adviesbureau wordt ook wel een consultancybureau genoemd. De adviseurs van een adviesbureaus worden ingehuurd door andere bedrijven om hun adviezen te geven. Deze adviezen kunnen op verschillende gebieden aan bod komen zoals: technisch, organisatorisch, juridisch of financieel.

Verschillen

Er zitten een aantal verschillen tussen een adviesbureau, interim management of een detacheringsbureau. Adviseurs of consultants werken voornamelijk op project basis en dan wordt vooraf concreet afgesproken wat het resultaat of oplossing oplevert. Interim management bureaus leveren voornamelijk personeel voor een korter termijn en dan wordt afgesproken wat de inspanning  en periode is. Ook bijna alle interim managers hebben een bepaalde tijdelijke lijnverantwoordelijkheid. Bij detacheringsbureaus leveren ze personeel die onder leiding van de gedelegeerde opdrachtgever inspanningen en werkzaamheden verrichten.
 

Vakgebieden

Adviesbureaus kun je in verschillende vakgebieden indelen.

  • Juridische dienstverlening. Onder dit kopje vallen de juridische adviezen van de advocaten, rechtshulpbureaus, consumentenorganisaties, enzovoort. Bij adviesbureaus werken dan ook vooral juristen.
  • Financieel economische dienstverlening. In dit vakgebied gaat het over  financieel-administratieve processen, fusies en overnames, over investeringsbeslissingen, enzovoort. Bij dit soort adviesbureaus gaat het over bedrijfseconomen en accountants.
  • Dienstverlening voor management en bedrijfsvoering. Dit vakgebied wordt ook wel organisatieadvies genoemd. Bij dit adviesbureau werken dan ook voornamelijk bedrijfskundigen.
  • Technische dienstverlening. Hier gaat het over ingenieursbureaus op het gebied van techniek. Daaronder vallen bouwkunde, procestechniek, elektrotechniek maar ook technische installatie valt eronder. Daarmee kan zoiets als een koelinstallatie bedoeld worden. Bij dit adviesbureau werken dan ook vooral ingenieurs.
  • Informatietechnologie. Dit vakgebied heeft alles te maken met ICT. En bij deze adviesbureaus werken vooral informatici.

Specialisten

Naast al deze grote vakgebieden kan een adviesbureau zich op bijna alles perfect richten waar behoefte is aan een specialistische kennis en advies. Een paar voorbeelden waar je bijvoorbeeld advies in zou kunnen krijgen: Archeologisch adviesbureau, psychologisch adviesbureau, adviesbureau voor natuur & landschap, voor verkeer en vervoer, pedagogisch adviesbureau, wetenschappelijk adviesbureau, voor reclame en marketing, planologisch beleidsadvisering, enzovoort. 

123 .. 5Volgende »