Resultaten 0-10 van 50

Agrarisch bedrijf

Landbouw is een combinatie van agricultuur, land- en tuinbouw. Het is soms inclusief horticultuur. Het heeft allemaal te maken met economische activiteiten, waarbij het natuurlijk milieu wordt betrokken en aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor het menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productiemethode, de grondsoort en het niveau van de welvaar,t wordt gebruikgemaakt van een groot aantal uiteenlopende technieken, van het werken met een eenvoudig werktuig of met trekdieren, tot het gebruik van grote landbouwmachines om het land te verbouwen. Tegenwoordig wordt bijna overal steeds meer arbeid gedaan door machines.

Landbouw activiteiten

De landbouw activiteiten kun je onder verschillende deelsectoren verdelen.
Het houden van gedomesticeerde dieren heet veeteelt. Daarnaast is er ook nog visteelt. Je hebt bosbouw, daarbij worden natuurlijke en kunstmatig aangelegde bossen gebruikt voor houtproductie. Je hebt tuinbouw wat ook weer onderverdeelt kan worden in groenteteelt, sierteelt, boomteelt, paddenstoelenteelt en fruitteelt. De landbouw onderscheid zich ook weer van de groenteteelt doordat daar de gewassen op een veel grotere schaal verbouwt worden en minder arbeid nodig hebben. Er worden ook wel akkerbouw matige groenten geteeld zoals peen.

Automatisering in de landbouw

Het ploegen van het land werd vroeger gedaan met behulp van paarden, nu gaat dat grotendeels met machines.
Vroeger was landbouw bedoelt om de boer en zijn gezin te voorzien van de gewassen die zij verbouwden op het land. Dit gebeurt in Nederland niet meer. In de ontwikkelingslanden is dit echter nog steeds de manier van leven. Landbouw als financiële inkomstenbron is nu de gang van zaken in de meer ontwikkelde landen en daardoor neemt de aantal boeren steeds verder af. Landbouw in de breedste zin van het woord is vooral gericht op de praktijk. Landbouwkunde is daarin tegen gericht op de studie die de landbouw als onderwerp heeft. Landbouw wordt niet alleen gebruikt voor het maken van voedsel, maar ook voor producten zoals: bloemen, bont, leer, biobrandstof, enzymen, drugs en dergelijke.

123 .. 5Volgende »