Resultaten 0-10 van 28

Arbo verplichtingen

Een arbodienst is een bedrijf die werkgevers helpt bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Dit bedrijf wordt vaak ingezet door werkgevers omdat zij vaak niet over de deskundigheid beschikken op het gebied van arbo verplichtingen.

De arbodienst

De arbodienst adviseert en neemt taken over van de werkgever. De arbodienst heeft verstand van de volgende zaken:

- Arbeidsomstandigheden
- Verzuimbegeleiding
- Re-integratie begeleiding
- Risico-inventarisatie en –evaluatie

Preventie – en verzuimbeleid

Op 1 juli 2005 is er een nieuwe wetgeving waarbij de werkgevers diverse varianten hebben om invulling te geven aan de preventie – en verzuimbeleid. Dit zijn de volgende varianten:

- De werkgever kan ervoor kiezen om binnen het bedrijf een arbodienst in te stellen.
- De werkgever kan externe arbo diensten inhuren.
- De werkgever kan er ook nog voor kiezen om een arbo bedrijf in te huren voor de deskundige onderdelen binnen het bedrijf, en de rest door interne werknemers te laten doen.

Als de werkgever ervoor kiest om arbo diensten intern in het bedrijf te plaatsen, dan moet hij wel aan een paar bepaalde regels voldoen en dat zijn:

- Er moet mee ingestemd worden door de werknemers, via de cao of via de vertegenwoordiging van de werknemers.
- De werkgever dient een deskundige in te schakelen voor de beoordeling/toetsing van de Risico-inventarisatie en –evaluatie.
- De werkgever dient altijd voor de verzuimbegeleiding van zijn werknemers, het arbeidsomstandighedenspreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de aanstellingskeuringen, een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen.
Uit de uitspraak van het Europese Hof blijkt wel dat je als werkgever eerst moet uitzoeken of je binnen je bedrijf al een deskundige hebt voor de toetsing van de RI&E.

Maar als er geen overeenkomst kan komen tussen de werkgever en de vakbonden (OR of PVT) over de invulling van de maatwerkregeling met betrekking tot de toetsing van het RIE, dan kan de werkgever alsnog een extern bedrijf (onderzoeksbureau) inschakelen.In dat geval kan hij het beste kiezen voor een arbodienst die specifiek op het bedrijf richt.

123Volgende »