Resultaten 0-10 van 20

De Bosbouwer

Geheel of deels op productie gerichte bossen, is het verwerven van hout vaak het hoofd- of nevendoel. In Vlaanderen en Nederland zijn voor boseigenaren bosgroepen opgericht. Bij de bosbouw kan onderscheid worden gemaakt met natuurlijke bossen en aangeplante bossen. Natuurlijke in de zin van oorspronkelijke bossen, zijn niet meer in Nederland aanwezig. Alle bossen in Nederland zijn aangeplant om een reden. Aanvankelijk alleen met het oog op de houtproductie en voor het vastleggen van zandverstuivingen. Hiervoor werd vooral veel naaldhout aangeplant. Tegenwoordig is de ecologische waarde en de biodiversiteit veel belangrijker en wordt overwegend loofhout aangeplant. Natuurlijk zijn op sommige plekken natuurlijke bossen in Europa te vinden, ook in andere klimaatzones.

Houtindustrie

Natuurlijke en aangeplante bossen worden voor houtproductie gebruikt. Natuurlijke bossen in tropische gebieden leveren onder meer tropisch hardhout op. In de matige streken leveren bossen vaak zowel naaldhout als hardhout op. Op dit moment worden de tropische bossen dan ook in hoog tempo gekapt. Dit hoge tempo is niet alleen met het oog op houtproductie, maar vooral vanwege het scheppen van landbouwgebieden. Bossen in Scandinavië leveren veel hout voor de papierindustrie. De papierindustrie gebruikt weinig hout uit Nederlandse bossen; veel Nederlands hout wordt gebruikt voor de productie van vezelplaten, meubels of pallets. Bedrijfseconomisch gezien is houtteelt in Nederland niet rendabel. De overheid springt met talrijke subsidiemaatregelen bij om bosbouw mogelijk te maken.

Biodiversiteit

Er is een steeds belangrijker wordend aspect bij bosbouw, dat is het bevorderen van biodiversiteit. Traditioneel bosteeltkundige beheerders van bossen zijn vrijwel altijd aanzienlijk armer aan soorten en eenvormiger van structuur, dan de bossen die door de mensen worden onderhouden. Tegenwoordig liggen bomen in het bos, om het bos levendiger te maken, wat overigens weer ten goede komt binnen het belans, de ecosystemen in het bos.

Een gezonde natuur is belangrijk voor de economie en ook de maatschappelijke welzijn van ons allemaal.
Daarom is het goed de Nederlandse natuur te versterken en te behouden. Het aantal planten, dieren en micro-organismen neemt nog steeds af.
Meer natuurlijke systemen zouden moeten bijdragen aan de biodiversiteit.

12Volgende »