Resultaten 0-10 van 50

Coaching

Coaching is een Engelse term die voor verschillende begeleidingsvormen wordt gebruikt. Er zijn ook nog andere termen die veel gebruikt worden voor begeleidingsvormen zoals: supervisie, mentoring, counseling en therapie. De literatuur is het er niet definitief over eens wat de definitie is van coaching. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden. Coaching is een van de vormen van persoonlijke begeleiding en dat gebeurt met gelijkwaardige een op een relaties. De coachee leert en de coach begeleidt en ondersteunt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen van te voren bepaald. Het uiteindelijke doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Het coachen van groepen is ook wat mogelijk is. De coach zoekt dan specifiek naar collectieve patronen in het gedrag en het denken in de groep.

Kenmerkend voor een coaching traject is dat de coach wordt uitgezocht door de coachee. In het coaching traject is de coach de leverancier en de klant wordt gecoacht. De klant mag het doel bepalen en de coach moet antwoord geven op gestelde vragen en advies geven. De klant is en blijf verantwoordelijk voor zijn beslissing.

Frans

De term coaching komt uit het Frans. Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats.
Toen werd het besturen van de koets coaching genoemd. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.
Rond het jaar 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een privéleraar aan te duiden die studenten hielp met de voorbereiding van een tentamen. In 1889 wordt het woord coaching voor het eerst gebruik in de sportwereld om iemand die een roei team begeleidde  aan te duiden. In 1980 werd het woord coaching gebruikt in het zakelijke spraakgebruik. In 1988 was coaching ingeburgerd. Het Amerikaanse Forbes Magazine verscheen toen met een artikel over Coaching genaamd: Sigmund Freud ontmoet Henry Ford.

123 .. 5Volgende »