Resultaten 0-10 van 32

communicatie

Interne communicatie omvat formele en informele contacten binnen een organisatie zoals binnen een bedrijf, ziekenhuis, club, overheidsorganisatie of binnen een zelfstandig onderdeel hiervan.
Het gaat om functionele relatie die men onderhoudt als bestuurder, eigenaar, lid of bijvoorbeeld als medewerker ten opzichte van een ander lid van dezelfde eenheid.

Interne communicatie is op zich een breed begrip dat vooral betrekking heeft op de uitwisseling van betekenissen tussen personen die actief zijn binnen dezelfde organisatorische eenheid. Voorbeelden hiervan zijn een werk- of stafoverleg, een personeelsvergadering, de bijeenkomsten van een bestuursorgaan, ondernemingsraad of een studiedag. Een gesprek bij de koffieautomaat of een sms’je aan een collega is ook al interne communicatie nou in ieder geval het kan onder de definitie vallen. Ook administratieve contacten binnen een organisatie via werkbriefjes, een gelukwens, formulieren en verantwoordingssystemen kunnen worden gerekend tot deze ruime interpetatie. Als leden van de organisatie ook nog in een andere verhouding contact onderhouden, bijvoorbeeld als ze verliefd op elkaar zijn, dan valt dat deel van het contract buiten de definitie.

Het beschrijven van communicatie

Bij het beschrijven van het fenomeen interne communicatie spelen dus diverse vragen een rol:

- Gaat dit om communicatie?  (Tweerichtingsverkeer) of ligt de nadruk op informatievoorziening? (eenzijdige, top-down)
- Is het van belang of de inhoud alleen bedoeld is voor intern gebruik? Is de communicatie nog wel intern als zij – al dan niet met opzet – extern bekend raakt? Verliest interne communicatie haar kenmerkende betekenis zodra ook maar een buitenstaander actief betrokken raakt?
- Is de term nog specifiek genoeg voor het beschrijven van de contacten binnen een conglomeraat zoals een multinational of de Verenigde Naties?
- Is de term van belang voor de beschrijving van communicatie binnen en tussen publieke organen die in steeds meer landen in openheid dienen te functioneren?
- Heeft de aard van het contact betekenis voor het functioneren van de organisatie? Formele interne communicatie is gemakkelijker te omschrijven dan informele: voldoen geruchten nog aan de definitie? Vanaf wanneer vallen bepaalde collegiale contacten buiten de definitie?

1234Volgende »