Resultaten 0-10 van 50

Een Elektrowinkel

Een Elektrowinkel is een wetenschapswinkel die elektrotechnisch gerelateerde vragen probeert onder te brengen in het wetenschappelijk onderwijs dan wel onderzoek. Deze bemiddeling is bedoeld voor individuen en non-profitorganisaties die op geen andere wijze toegang kunnen krijgen tot de wetenschappelijke wereld en is daarom in principe kosteloos. In Eindhoven wordt de enige elektrowinkel in Nederland gerund door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Relatief veel vragen worden gesteld over het vervaardigen van het beste hulpmiddel voor gehandicapten. Een wetenschapswinkel is een aan een universiteit gelieerde organisatie, meestal dan in ieder geval.  Deze richten zich voornamelijk op het bemiddelen van vragen die niet gesteld worden vanuit een profijtbeginsel. Groepen die die vragen voornamelijk stellen zijn bijvoorbeeld lokale natuurgroepen, plaatselijke milieufederaties, veelal bewonersorganisaties en consumentengroeperingen. Door deze vragen onder te brengen in het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek probeert de wetenschapswinkel vooral het minder draagkrachtig deel van de maatschappij toegang tot de universitaire wereld te verschaffen.

wetenschapswinkels

Er is ook een hele ideologie achter de wetenschapswinkels en dat is democratisering van kennis en komt voort uit de studentenbeweging en progressieve wetenschappers van bijvoorbeeld het VWO, dat gebeurde dat in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw. In Nederland zijn er in de laatste decennia van de 20e eeuw zo’n tientallen wetenschapswinkels bij gekomen.  Een deel van deze winkels heeft zijn eigen algemene karakter qua inrichting en stijl. Een deel is ook gebaseerd op thema, faculteit of vak gericht net zoals de Chemiewinkel en bouwkundewinkels die daar ook veel op letten en uitstralen.

Aan het begin van de 21e eeuw zijn vele Nederlandse wetenschapswinkels verdwenen, verbrand of versobert in centra voor kennisoverdracht. In Tilburg wordt dit kennisklik genoemd. En in Utrecht spreekt men over een kennispunt. Bij deze centra kunnen ook kapitaalkrachtige bedrijven terecht. Buiten Nederland worden vaak naar Nederland worden vaak naar Nederlands voorbeeld nog steeds nieuwe wetenschapswinkels opgericht, binnen en buiten universiteiten.

123 .. 5Volgende »