Resultaten 0-10 van 2

Gevelreiniging

Onder gevelreiniging verstaan we het reinigen van gevels van gebouwen. Door bijvoorbeeld graffiti en de tand des tijds kunnen huizen en bedrijven worden beschadigd. Deze aanslagen kunnen worden verwijderd door een hogedrukspuit erop te zetten of met chemische middelen. Gevelreiniging zorgt ervoor dat je gevel weer fris wordt, vaak is de vraag wel of het wel gezond is voor je gevel. Want veel schade aan panden wordt aangericht door het slecht reinigen van gevels waardoor het gebouw juist minder wordt. Mede om deze reden is het ook niet zomaar toegestaan om de gevels van monumenten te reinigen tenzij je een monumentenvergunning hebt voor de gevels.

Dus gevelreiniging brengt in alle gevallen een schade risico met zich mee. Je zou het kunnen vergelijken met het wassen van jou auto met een schuurspons of schuurmiddelen. Reiniging kan de gevel mechanisch of chemisch beschadigen waardoor er verschillende dingen kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld: verpoedering, afbrokkeling, afzanding en schilfering. Metselwerk en vele soorten natuursteen kan na het reinigen door het verwijderen of aantasten van de bakhuid of oppervlakte vaak poreuzer waardoor de gevel meer water opneemt en vervolgens meer kans op vorstschade optreedt. En het kan er voor zorgen dat er een snellere en diepere vervuiling komt in de gevel. Daarom is het ook heel belangrijk dat aan het einde de gevel wordt geïmpregneerd.

De meeste mensen die gevelreiniging uitvoeren hebben niet al te veel technische wetenschappelijke kennis in hun mars. De keuze om een verantwoorde reinigingsmethode kan daarom niet aan dergelijke bedrijven overgelaten worden. Er zijn jammer genoeg niet veel adviseurs op de markt die veel kennis hebben over gevelreiniging.

Architect

Het beste is als u het wil laten doen dat u een architect vraagt en als die geen kennis heeft dat hij ieder geval een goede adviseur inschakelt. Ook bij stroomreiniging is er een kans op beschadiging. Naast de kracht waarmee dit gebeurt kan de hete stoom zouten oplossen die in de gevel zitten.

1