Resultaten 0-10 van 50

Grondbouwkunde

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en GWW de voorbereiding van de bouw. Het bestaat voornamelijk uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van zand, grind en grond. Hierbij valt ook onder het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen: het is eigenlijk gewoon alles wat nodig is om een goede ondergrond te krijgen. De term grondwerk wordt ook wel gebruikt voor het overdrachtelijk om een goede basis voor het begin van een taak weer te geven.

Wegenbouwkunde

Wegenbouwkunde is het vakgebied waar ze zich bezighouden met het bouwen van wegen. Het is een wetenschap die is toegepast aan een onderdeel van de civiele techniek. Wegbouwkunde heeft betrekking op het ontwerpen, de aanleg alsmede het beheer, het onderhouden van wegen en andere wegvoorzieningen zoals:, bruggen tunnels en dergelijke en de planning. Waterbouwkunde is, naast wegenbouwkunde, onderdeel van de civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap richt zich voornamelijk op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut.

Waterbouwkunde

Niet alleen worden de dwarssectie en het langsprofiel  van kanalen en gekanaliseerde rivieren en stormen ontworpen, ook de kunstwerken die ermee te maken hebben worden ontworpen: vaste en regelbare stuwen, grote en kleine duikers, dijken, waterkeringen, sluizen en scheepsliften. Daarnaast worden ook nog rioleringen, waterzuiveringsinstallaties en de bijhorende pompinstallaties gebouwd. Ook de havens hebben bijhorende waterbouwkunde zoals staketsels, aanlegsteigers, kades en dokken. De waterbouwkunde legt zich verder toe op kustverdedigingswerken, waterbeheer en stromingsregimes van rivieren beïnvloeden. Er zijn nog veel meer werkzaamheden zoals het baggeren en opspuiten en oprichten van booreilanden binnen de waterbouwkunde, maar dit soort werk is wordt ook wel offshore techniek genoemd.

123 .. 5Volgende »