Resultaten 0-10 van 50

Een groothandel

Een groothandel is een commerciële onderneming die voornamelijk voor eigen rekening en risico goederen verhandelt die, buiten de eigen onderneming zijn gevaardigd en die aan bedrijfsmatige afnemers worden afgeleverd. De afnemers zijn geen consumenten maar vaak detailhandel bedrijven die het dan weer door verkopen aan de consumenten. De functie waar het voornamelijk omgaat bij de groothandel is het voorstuwen van goederenstromen. Een groothandel intermedieert tussen de mogelijkheden want de leverancier heeft om te verkopen en de mogelijkheden die de afnemer heeft om ze te kopen.

Soorten groothandels

Je hebt verschillende soorten groothandels zoals:
- Exporteurs, dit zijn de groothandels die producten uit eigenland verkopen aan het buitenland.
- Importeurs, dit is juist het omgekeerde van exporteurs want importeurs die kopen producten op de buitenlandse markt en verkopen ze weer op de binnenlandse markt.
- Handelshuizen, dit zijn handelsorganisatie die veel verschillende assortimentsgroepen vervoeren en zich vooral bezig houden met de internationale handel en dat doen ze meestal niet via het moederland.
- Grossiers, dit zijn groothandels die actief zijn op binnenlandse markt en inkopen en leveren aan de binnenlandse leveranciers en afnemers.
- Zelfbedieningsgroothandel, groothandel waar de ondernemer zelf de producten pakt en afrekent bij een kassa. Dat zijn ketens zoals Sligro, Hanos, Makro kennen een dergelijke formule.
- In- en verkoopkantoren van buitenlandse productieondernemingen, deze worden statistisch tot de groothandel gerekend. Zij vullen goeddeels ook dezelfde functie als de voornoemde typen goorhandelsbedrijven.
- Im- en exportbedrijven, deze groothandels zijn voornamelijk gericht op de buitenlandse markten. Door middel van wederexport kunnen zij ook importgoederen uitvoeren.
- Binnenlandse groothandel, zij richten zich op inkoop voor de verkoop op de binnenlandse markt voor binnenlandse leveranciers en afnemers.

Een importeur of invoerder

Importeur of invoerder verwijst naar een economische agent die producten of diensten uit het buitenland betrekt om deze in het binnenland te kunnen verkopen. De wet op de handelspraktijken voorziet vaak dat de etikettering op een product het land van herkomst vermeld. Als dit het buitenland is, moet ook de rechtspersoon die het product hier distribueert, ook vermeld worden.

123 .. 5Volgende »