Resultaten 0-10 van 50

Verschillende hulpverleners

Een van de voorbeelden van een hulpverlener is een EHBO’er . Deze mensen verlenen eerste hulp bij ongelukken. Hij draagt er zorg voor dat de situatie van een slachtoffer niet verergert tot dat er professionele hulp aanwezig is. Er zijn verschillende soorten hulpverleners zoals artsen, brandweerlieden, politieagenten, strandwachten, ziekenhuispersoneel. Al deze mensen worden geschouwd als hulpverleners. Feitelijk is het zo dat elke dienst die hulp en bijstand verleent in probleemsituaties worden betiteld als hulpverleners. In de meeste gevallen wordt met deze term echter verwezen naar de personen die bij calamiteiten ter plaatse hulp verlenen aan slachtoffers. E-bedrijfhulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen zoals bijvoorbeeld brand en ongevallen.

De verbetering van veiligheid en gezondheid

In richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende en de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen die lid zijn van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en in Nederland  is dit terug  te vinden in de arbeidsomstandighedenwet. In deze Wet wordt onder andere gesproken  van het verlenen van deskundige bijstand op het gebeid van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, die worden ook wel bedrijfsverleners genoemd wat afgekort BHV’ers zijn. Alle bedrijfshulpverleners die van een organisatie zijn horen bij de BHV-organisatie. Bedrijfshulpverlening is al vanaf 1994 verplicht. Er zijn organisatie waar uitzonderingen voor worden gemaakt. Maar als er alsnog bijzondere gevaren aanwezig zijn dan kan er alsnog worden bepaald dat hun er ook een moeten hebben.

123 .. 5Volgende »