Resultaten 0-10 van 50

Ook het onderhoud van installaties is een onderdeel van de installatietechniek. Het vak installatietechniek is verweven met de bouw, de industrie en met infrastructurele voorzieningen als wegenbouw.

Een van de soorten installatietechniek is laagspanning.
Met laagspanning wordt bedoelt de wisselspanningen tot 1000 volt en gelijkspanningen tot 1500 volt. Hogere spanningen worden met hoogspanning aangeduid. De netspanning van 230/400 volt hoort ook onder laagspanning omdat dat minder dan 1000 volt is.

In Nederland dienen laagspanningsinstallaties te voldoen aan de wetten van de laagspanningsrichtlijn. Dit is mogelijk door onder andere de norm van NEN 1010. Dit houdt in dat de installatie zo is afgeschermd en beveiligd wordt uitgevoerd dat bij normaal gebruik ervan er geen gevaarlijke situaties voor mens en dier mag optreden zoals bijvoorbeeld bij elektrocutie. De bedrijfsvoering: het zorgen dat er veilig wordt gewerkt met aan, of nabij laagspanningsinstallaties dat is de norm EN- 50110 ieder geval daar wordt hij in beschreven. In Nederland worden deze ook nog aangevuld met de norm NEN 3140.

Wisselspanningen tot 50 volt en gelijkspanning tot 120 volt zijn de veiligste soorten van spanning in hoeverre dat mogelijk is. Deze extra lage spanningen wat ook wel ELV genoemd wordt als aanraakveilig beschouwd. Bij het werken aan deze wisselspanningen gelden dan ook minder strenge regels/eisen.

De Internationale Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of het moet hoger zijn dan 1500 volt gelijkspanning. Er is ook nog een andere soort hoogspanning en dat wordt ook wel middelspanning genoemd en dat is wanneer een spanning tientallen kV is.

De hoogspanning bij extra grote aantallen vermogens wordt bijna alleen maar gebruikt bij transport van grote hoeveelheden elektrische energie, teneinde de verliezen bij het transport klein te houden.
Dit gebeurt allemaal over een hoogspanningsnet, dat is zowel bij bovengronds net die met hoogspanningslijnen heen en weer gaan, en onder de grond gaat het ook allemaal via hoogspanningslijnen. Daarnaast wordt hoogspanning gebruikt in bijvoorbeeld conventionele beeldschermen, röntgenapparaten en deeltjesversnellers.

 

123 .. 5Volgende »